info@frisbouw.nl
Onze gebouwen herken je uit duizenden!
Neem contact op
Onderscheidend en herkenbaar
Snel naar:

Circulair design

Een gebouw van Frisbouw herken je uit duizenden. Uniek aan onze gebouwen is de onderscheidende en herkenbare architectuur. We werken met een remontabel bouwsysteem, waardoor alle bouwmaterialen hergebruikt of gecomposteerd kunnen worden. Dit zonder af te doen aan het design, onze gebouwen hebben een moderne, technische uitstraling.

Een circulair en remontabel bouwsysteem

Design for disassembly

Niet alleen zijn onze gebouwen energiezuinig, onze gebouwen zijn ook zuinig voor de aarde. Frisbouw werkt met een circulair en remontabel bouwsysteem. Met de bouw van onze woningen en utiliteitsgebouwen sluiten we de technische en biologische kringlopen. Door het sluiten van de technische kringloop zorgen we ervoor dat onze bouwmaterialen na gebruik weer opnieuw gebruikt kunnen worden voor nieuwe producten. Dit zonder enig kwaliteitsverlies van de oorspronkelijke grondstoffen. We sluiten de biologische kringloop doordat de bouwmaterialen na gebruik volledig gecomposteerd kunnen worden.

100% biologisch afbreekbare wandpaneel

We denken na over de demontage na het gebruik van onze gebouwen en de recycling hiervan. Je kunt onze gebouwen na gebruik vergelijken met een materialenmagazijn vol herbruikbare en composteerbare materialen! Denk bijvoorbeeld aan de Frisbouw gevelpanelen. Doordat wij gebruik maken van hout voor de constructie en stro als isolatie, ontwikkelen we een volledig biobased wandpaneel. Het paneel is na gebruik 100% biologisch afbreekbaar en dient vanaf dan als voedsel voor de bodem.

Schone en veilige materialen

We werken met schone en veilige materialen, zonder toxische uitstoot. Dit betekent dat o.a. dat we geen gebruik maken van materialen als PVC en PUR.

Na gebruik zijn onze gebouwen een materialenmagazijn vól herbruikbare en schone materialen!

Maatwerk met standaard bouw- componenten

Legolisering van de bouw

We werken met prefab bouwelementen én leveren maatwerk. Hoe we dat doen? Net als LEGO hebben we standaard bouwstenen en een bouwplaat met een vast grid. De gridmaat hebben we gebaseerd op de maatvoering van veel standaard bouwelementen en -materialen. Door deze legolisering is onze bouwmethode makkelijk schaalbaar en toepasbaar voor zowel woning- als utiliteitsbouw.

We werken net als LEGO met standaard bouwstenen en een bouwplaat met een vast grid.

Digitaal ontwerpen en bouwen

Integraal ontwerpen, produceren en bouwen met BIM

Wij werken volgens het Building Information Modelling (BIM)-proces. Dit betekent dat wij in een een-op-een digitaal model maken van de werkelijkheid in 3D. Daardoor kunnen wij sneller, beter en goedkoper ontwerpen en bouwen. Digitalisering en informatisering maakt ook een integraal circulair design mogelijk!

Materialenpaspoort (Madaster)

Elk Frisbouw-gebouw heeft zijn eigen materialenpaspoort. Per project worden alle gebruikte gebruikte materialen en producten vastgelegd in Madaster, het kadaster voor materialen en producten. Door ieder onderdeel te registreren, wordt inzicht verkregen in o.a. de losmaakbaarheid, embodied carbon en toxiciteit van materialen en producten. Ook kan bepaald worden of materialen en producten hergebruikt kunnen worden. Want door circulair te bouwen verminderen we drastisch de hoeveelheid afval, reduceren we CO2-uitstoot en zorgen we beter voor onze planeet.

Wij maken een een-op-een digitaal model van de werkelijkheid in 3D.

Smart building

Interactie met gebruikers en bewoners

Onze gebouwen hebben interactie met de gebruikers. Door middel van sensoren worden de prestaties van onze gebouwen en de tevredenheid van de gebruikers gemeten. Als gebruiker van een Frisbouw-gebouw worden jouw wensen en behoeften voortdurend geïnventariseerd. Zo kunnen we het gebouw altijd aanpassen aan toekomstige behoeftes. Op deze manier verlengen we de levensduur en wordt ons bouwconcept continu doorontwikkeld en verbeterd.

We blijven Frisbouw continu doorontwikkelen en verbeteren met jouw wensen en behoeften als uitgangspunt.

Card image cap
Gezond binnenklimaat

Frisbouw maakt op basis van natuurlijke principes gebruik van een optimale bouwmethode. De onderlinge samenhang van onze bouwtechnieken en -materialen bepaalt het succes van het eindresultaat: een gezond en fris binnenklimaat.

Lees meer
Card image cap
Natuur als bron

Frisbouw gebruikt de natuur als bron. Onze gebouwen zijn biobased en damp-open. De gebouwen maken gebruik van natuurlijke ventilatie en gebruiken de zon als energiebron. Water zien we bij Frisbouw als kostbare bron die niet verspilt mag worden.

Lees meer

Updates

NIEUWS

Nieuwbouw Borger

In het Drentse Borger komen in de groene wijk Daalkampen…
Bericht lezen

NIEUWS

Friswonen in het nieuws

Nieuwsgierig naar de eerste Frisbouw-woning? RTV Drenthe nam een kijkje…
Bericht lezen