info@frisbouw.nl
Disclaimer
Naar de homepage

Disclaimer www.frisbouw.nl

De website www.frisbouw.nl is met zorg samengesteld. Frisbouw B.V. kan echter niet garanderen dat hij geen onjuiste of verouderde informatie bevat. Frisbouw B.V. aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van eventuele onjuiste informatie op deze website. De site is uitsluitend bedoeld als informatiebron. Frisbouw B.V. gaat door het plaatsen van informatie op deze website geen verplichtingen jegens derden aan van welke aard dan ook. Aan de inhoud van deze website kunnen daarom uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend. Heeft u een vraag of opmerking over deze site? Neem dan contact op met info@frisbouw.nl

Frisbouw.nl

Frisbouw B.V. biedt geen garanties voor wat betreft de actualiteit, juistheid en/of volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie. Frisbouw B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele materiële of immateriële schade als gevolg van het wel of niet gebruiken van de verstrekte informatie.

Disclaimer e-mail

E-mail van frisbouw.nl of kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of het bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De betrokken overheden aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Auteursrecht

Alle teksten en afbeeldingen op frisbouw.nl zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door anderen. Staat er een tekst of afbeelding op deze website waarvan verkeerde copyrights worden gebruikt, wilt u dit dan melden bij info@frisbouw.nl?